Author: Ánnámáret

Sálbma in Rotorua Indigenous Film Festival

The music video for Ánnámáret Ensembles song Sálbma is screened in the Rotorua Indigenous Film Festival in New Zealand on November 3th in the special Skábmagovat short film programme. Rotorua Indigenous Film Festival brings together the...

Ánnámáret ja Ilkka Heinonen tutkivat saamenkielisien virsien ja joikujen rajapintaa konsertissa Hietaniemen kirkossa ensi torstaina

Ánnámáretin ja Ilkka Heinosen vokaali-jouhikko duo esiintyy ensi torstaina Hietaniemen kirkossa Ruotsin puolen Ylitorniolla ohjelmistossaan saamenkielisiä virsiä ja Ánnámáretin lauluja ja joikuja. Duo on koostanut konsertin ohjelmiston ajatuksenaan perinteisen saamelaisen virrenveisuun ja joiun kosketuspintojen...

Ánnámáretin Sálbma koltansaameksi

Tammikuussa 2018 tuli ensi-iltaan kolttasaamelaisen elokuvaohjaajan Katja Gauriloffin ohjaama Sálbma musiikkivideo Ánnámáret Ensemblen musiikkiin. Musiikkivideo toi kaksi saamelaista naistaiteilijaa yhteen, Katja Gauriloffin ja pohjoissaamelaisen Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin, Ánnámáretin. Ánnámáretin Sálbma-laulun teema on saamen kansan yhteys....

Sálbma musihkkavideo lea dál oaidninláhkái neahtas

Nuorttalaš ealligovvabagadalli Katja Gauriloff bagadallan Sálbma-musihkkavideo Ánnámáreha lávlagii lea dál almmustuvvan neahttas. Video beassá oaidnit Ánnámáreha Youtube-kanálas.   Sálbma-musihkkavideos leat mielde sullii 80 eaktodáhtolaš neaktára geat leat mielde video joavkkogovain. Videos lea maiddái mielde...

Sálbma music video is now available online

Ánnamáret´s music video for her song Sálbma is now available online. The music video is directed by the Skolt Sámi director Katja Gauriloff. Music video is published in the Ánnámáret´s Youtube channel. There are...

Sálbma-musihkkavideo čájehuvvo 6.2. miehtá Sámi

Disdaga 6.2. ávvudit fas Sámi álbmotbeaivvi. Katja Gauriloff bagadallan Ánnámáret Ensemble musihkkavideo Sálbma čájehuvvo ávvudemiid oktavuođas Njuorggámis, Anáris ja Roavvenjárggas.   Čájáhusáiggit ja báikkit: Njuorggán: Njuorggán skuvla dmu 10:00 Anár: Siida, dmu 10,12, 14,...

Sálbma-musiikkivideota esitetään 6.2. ympäri Saamenmaata

Tiistaina 6.2. juhlitaan jälleen Saamelaisten kansallispäivää. Katja Gauriloffin ohjaama, Ánnámáret Ensemblen musiikkivideo Sálbma näytetään kansallispäivän juhlatilaisuuksissa Nuorgamissa, Inarissa ja Rovaniemellä.   Näytösajat ja paikat: Nuorgam: Nuorgamin koulu klo 10:00 Inari: Siida, klo 10, 12,...

Sálbma-musihkkavideo čájehuvvo guovvamánus Ohcejoga ealligovvateáhteris

Katja Gauriloff giehtačállán ja bagadallan musihkkavideo Ánnámáret Ensemble Sálbma-lávlagii, oaččui máilmmi vuosttášeahkeda eamiálbmogiid filbmafestiválas Skábmagovain Anáris ođđajagimánu loahpas. Musihkkavideo ovdanbuktá govaiguin Sálbma-lávlaga teavstta temá, guhte muitala Sámi álbmoga oktiigullevašvuođas ja dás, movt Sámi álbmot...

Ánnámáret lávddi nalde odne Anára Kultahovis

Anáris álggii ikte eamiálbmogiid ealligovvafestivála Skábmagovat. Ánnámáret lea odne mielde musihkkadáhpáhusas Anára Hotealla Kultahovis ovttas jouhikkočuojaheddjiin Ilkka Heinoneniin. Duo prográmmas leat Ánnámáreha lávlagat ja muhttin árbevirolaš luođit heivehuvvon oktii jouhikko-čuojanasain. Seammá konsearttas leat mielde...