Category: NEWS

Nieguid duovdagat – Imaginary landscapes documentation

Ánnámáret newest production Nieguid duovdagat – Imaginary landscapes has a documentation available online. Documentation is from the Imaginary landscapes concert from January 2019 in Skábmagovat Indigenous Film Festival. Concert was held in the Sámi...

Jauristunturin joiut konsertissa Hetan Marianpäivillä

Ánnámáret on yhdessä Hetan Marianpäivien kanssa järjestänyt konsertin, jonka teemana ovat Jauristunturin joiut. Konsertissa on mukana monta joikaajaa ja he esittävät yhdessä ja yksin joikuja, jotka kuuluvat heidän suvuilleen Jauristunturissa. –Nykyään joikuja kuulee radiossa...

Jávrrešduoddara luođit konsearttas Márjjábeivviin

Ánnámáret lea ovttas Heahtá Márjjábeivviin lágidan konseartta, man temán leat Jávrrešduoddara luođit. Konsearttas leat mielde máŋggat juoigit ja sii rohttejit ovttas ja okto luđiid mat gullet sin máttuide. –Dán áiggis luđiid gullá rádios ja konsearttain. Smihtten ahte Jávrrešduoddara...

Ánnámáret Sámi musihkkavahkus Álaheajus

Ánnámáreha musihka beassá dan vahkus gullat stuorra konsearttas Álaheaju girkus Sámi álbmotbeaivve. Dalle lágiduvvo máŋgga šáŋŋeriid ovttastahtti konsearta, gos Ánnámáret, Anna Näkkäläjärvi-Länsman lea okta golbma solisttas. Son beassá lávket seammá lávdái guovtti sámi nissonartisttain,...

Ánnámáreha konsearta doalvu nieguid duovdagiidda Skábmagovain

Nieguid duovdagat lea Ánnámáreha, dahjege Ohcejogas doaibmi sámemusihkkár Anna Näkkäläjärvi-Länsmana ođđa musihkkii huksejuvvon ollisvuohta. Dat doalvu guldaleddjiid govahallon duoddariidda. Konsearta ollašuhttojuvvo ođđajagimánu maŋimuš vahkoloahpas eamiálbmogiid filbmafestivála Skábmagovain, Anáris, Ánnámáret ja su bargojoavku leat beroštuvvan dutkat...

Ánnámáretin konsertti vie kuvitteellisille tuntureille Skábmagovilla

Nieguid duovdagat – Imaginary Landscapeson Ánnámáretin, eli Utsjoelta käsin työskentelevän saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin uuden musiikin ympärille rakentuva kokonaisuus, joka vie kuulijat kuvitteellisille tuntureille. Tammikuun viimeisenä viikonloppuna alkuperäiskansojen filmifestivaalilla, Skábmagovilla toteutetussa konsertissa, Ánnámáret yhdessä työryhmänsä...

Sálbma in Rotorua Indigenous Film Festival

The music video for Ánnámáret Ensembles song Sálbma is screened in the Rotorua Indigenous Film Festival in New Zealand on November 3th in the special Skábmagovat short film programme. Rotorua Indigenous Film Festival brings together the...

Ánnámáret ja Ilkka Heinonen tutkivat saamenkielisien virsien ja joikujen rajapintaa konsertissa Hietaniemen kirkossa ensi torstaina

Ánnámáretin ja Ilkka Heinosen vokaali-jouhikko duo esiintyy ensi torstaina Hietaniemen kirkossa Ruotsin puolen Ylitorniolla ohjelmistossaan saamenkielisiä virsiä ja Ánnámáretin lauluja ja joikuja. Duo on koostanut konsertin ohjelmiston ajatuksenaan perinteisen saamelaisen virrenveisuun ja joiun kosketuspintojen...

Ánnámáretin Sálbma koltansaameksi

Tammikuussa 2018 tuli ensi-iltaan kolttasaamelaisen elokuvaohjaajan Katja Gauriloffin ohjaama Sálbma musiikkivideo Ánnámáret Ensemblen musiikkiin. Musiikkivideo toi kaksi saamelaista naistaiteilijaa yhteen, Katja Gauriloffin ja pohjoissaamelaisen Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin, Ánnámáretin. Ánnámáretin Sálbma-laulun teema on saamen kansan yhteys....

Sálbma musihkkavideo lea dál oaidninláhkái neahtas

Nuorttalaš ealligovvabagadalli Katja Gauriloff bagadallan Sálbma-musihkkavideo Ánnámáreha lávlagii lea dál almmustuvvan neahttas. Video beassá oaidnit Ánnámáreha Youtube-kanálas.   Sálbma-musihkkavideos leat mielde sullii 80 eaktodáhtolaš neaktára geat leat mielde video joavkkogovain. Videos lea maiddái mielde...