Máttut -juoigikollektiiva Ijahis idja -festiválas lávvordaga

Anna-Reetta Niemelä, photo Reetta Poikela

Heahtá Márjjábeivviin vuosttas háve gullon konsearta Máttut oažžu joatkka Ijahis idja -festiválas Anáris. Konseartta temá lea Jávrrešduoddara guovllu luođit ja juoigikollektiivas leat mielde juoigit Anna-Reetta Niemelä, Matias Niemelä, Petra Biret Magga-Vars ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Janne Lappalainen lea mielde čuojaheame giellainstrumeanttaid ja perkuššuvnnaid.

Anna-Reetta Niemelä lea riegadanNäkkela gilis, Nuorta-Eanodagas ja lea mánnávuođa rájes juoigan. Son lea vuoitán Sámi Grand Prixa juoiganoasi luđiin Golleeatnama mánná. Máttut-konsearttas juoigá maiddái su bárdni Matias.

Petra Biret Magga-Vars lea dovddus juoigi jason lea oassálastan Sámi Grand Prixa juoiganoassái guokte geardde. Luohti lea maiddái okta su kultuvrapedagogihkalaš guovddášárvu barggadettiin Sámi mánáidkulturguvddášMánujođiheaddjin.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman dahjege Ánnámáret lea sámemusihkkár ja son lea bargan sihke modearna ja árbevirolaš sámemusihka. Annain čuojaha Janne Lappalainen . Son lea máŋggabealat musihkkár ja lea oahpis máŋggain Suoma musihkkajoavkkuin.

Máttut-juoigankollektiiva lávddi alde Ijahis idja festiválas lávvordaga 17.8.2019 dmu 18. Konsearta striimejuvvo čujuhusas http://sogku.fi/live/

Matias Niemelä, photo Reetta Poikela

Petra Biret Magga-Vars. govva Yle Sápmi

Ánnámáret, govva Karoliina Juhola